Lladro Christmas Bell 1987

Lladro, Annual Christmas Bell Lladro at Replacements, Ltd Lladro bell | Etsy Lladro Christmas Bell | eBay Lladro, Annual Christmas Bell Lladro at Replacements, Ltd Ten Lladro Christmas Bells Including Years 1987 – 96 : EBTH Lladro, Annual Christmas Bell Lladro at Replacements, Ltd Lladró Christmas Bells Including Years 1987 – 1996 : EBTH Lladro, Annual Christmas Bell Lladro at Replacements, Ltd Lladró porcelain figurines. 1987 CHRISTMAS BELL (L.E.